top of page
LITHO SYMPO '19
TEMPO

Uplynulé události
Past Events

2019

LITHO SYMPO '19
Mezinárodní symposium současné litografie

27—30/04 2019

LITHO LITO Litoměřice
FUD UJEP Ústí nad Labem

KOENRAAD CLAES, BE
PAWEŁ FRĄCKIEWICZ, PL
MAŁGORZATA JÓZEFOWICZ, PL
PETR KORBELÁŘ, CZ
ANNA TROJANOWSKA, PL

Projekt se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury, byl podpořen grantem v rámci Studentské grantové soutěže na UJEP, realizován za finanční spoluúčasti Města Litoměřice. Svými exkluzivními grafickými papíry sympozium podpořil největší italský výrobce kreativních papírů Fedrigoni. Událost se konala za podpory Institutu kresby a grafiky, z. s., LITHO LITO a G2: Gotické dvojče – Dům umění. Mediálním partnerem byla Nadace Hollar – Revue Grapheion.

  • Facebook event

LITHO SYMPO '19
International Symposium of Contemporary Lithography

27—30/04 2019

LITHO LITO Litomerice
FAD JEPU Usti nad Labem
CZECH REPUBLIC

KOENRAAD CLAES, BE
PAWEŁ FRĄCKIEWICZ, PL
MAŁGORZATA JÓZEFOWICZ, PL
PETR KORBELÁŘ, CZ
ANNA TROJANOWSKA, PL

The project was supported by the Ministry of Culture Czech Republic, by grant within Student Grant Competition at JEPU – Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, by the City of Litoměřice, by exclusive graphics papers from Fedrigoni – the largest Italian manufacturer of creative papers, by Institute of Drawing & Printmaking, by LITHO LITO and G2: Gothic Twin – House of Art. The media partner was the Hollar Foundation – Revue Grapheion.

Organizace / Institutions involved in the organization

IKG/IDP
Institutu kresby a grafiky, z.s.
Institute of Drawing & Printmaking

Seminář současné litografie FUD UJEP
Seminar of Contemporary Lithography FAD JEPU


LITHO LITO
Litografická dílna Litoměřice
Lithography Workshop Litomerice


G2
Gotické dvojče – Dům umění
Gothic Twin – House of Art

 

TEMPO
Mezinárodní multimediální výstava

19. 9.—20. 10. 2019

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie Gotické dvojče, Litoměřice

MIKOLÁŠ AXMANN, ADÉLA BIERBAUMER, KOENRAAD CLAES, PETER HOFMANN, FRANZ HOKE, MAŁGORZATA JÓZEFOWICZ, LENKA KAHUDA KLOKOČKOVÁ, BEDŘICH KOCMAN, JAN KOCMAN, PETR KORBELÁŘ, IVA KRUPICOVÁ, JOSEF MÁLEK, ESTER POLCAROVÁ, MONIKA RAŠKOVÁ, MARTIN RAUDENSKÝ, MAREK SIBINSKÝ, ANNA TROJANOWSKA, KRYŠTOF VITNER a další

studenti
Art & Design Institut v Praze, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění Ostravské univerzity, Hochschule für Bildende Künste Dresden

pedagogové
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre Bruxelles, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění Ostravské univerzity, Hochschule für Bildende Künste Dresden, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, riesa efau. Kultur Forum Dresden, Uniwersytet Rzeszowski

profesionální tiskaři
Litografická dílna Petra Korbeláře, Steindruck München – Lithografiewerkstatt des Münchner Künstlerhauses

Mezinárodní multimediální výstava byla výstupem výuky Semináře současné litografie na FUD UJEP, v jehož rámci byly uskutečněny vzdělávací projekty, například Mezinárodní sympozium současné litografie LITHO SYMPO ’19, ve spolupráci s českými i zahraničními odborníky a institucemi.

Projekt byl podpořen grantem v rámci Studentské grantové soutěže na UJEP a Školy doktorských studií FUD UJEP, konal se za podpory Institutu kresby a grafiky, z. s., LITHO LITO a G2: Gotického dvojčete – Domu umění.

  • Facebook event

TEMPO
International Multimedia Exhibition

19. 9.—20. 10. 2019

SGVU, Gothic Twin Gallery, Litomerice
Czech Republic

MIKOLÁŠ AXMANN, ADÉLA BIERBAUMER, KOENRAAD CLAES, PETER HOFMANN, FRANZ HOKE, MAŁGORZATA JÓZEFOWICZ, LENKA KAHUDA KLOKOČKOVÁ, BEDŘICH KOCMAN, JAN KOCMAN, PETR KORBELÁŘ, IVA KRUPICOVÁ, JOSEF MÁLEK, ESTER POLCAROVÁ, MONIKA RAŠKOVÁ, MARTIN RAUDENSKÝ, MAREK SIBINSKÝ, ANNA TROJANOWSKA, KRYŠTOF VITNER and others

students
Art & Design Institut v Praze, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění Ostravské univerzity, Hochschule für Bildende Künste Dresden

teachers
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre Bruxelles, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění Ostravské univerzity, Hochschule für Bildende Künste Dresden, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, riesa efau. Kultur Forum Dresden, Uniwersytet Rzeszowski

professional printers
Litografická dílna Petra Korbeláře, Steindruck München – Lithografiewerkstatt des Münchner Künstlerhauses

The international multimedia exhibition of student's and teacher's works was conceived as an output of educational projects of the Seminar of Contemporary Lithography FAD JEPU. It has been realized in cooperation with experts and institutions from Czech Republic and abroad, for example the International Symposium of Contemporary Lithography LITHO SYMPO '19 held in 2019 at FAD JEPU and LITHO LITO.

The project was supported by the grant within Student Grant Competition at JEPU and School of Doctoral Studies of Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, supported by the Institute of Drawing & Printmaking, LITHO LITO and G2: Gothic Twin – House of Art.

bottom of page