top of page
Česká kresba / Czech Drawing

Aktuální události
Current Events

Institut kresby a grafiky slavnostně spustil online platformu ČESKÁ KRESBA.

ceskakresba.cz

 

The CZECH DRAWING online platform is running!

 

Projektem je cíleno k větší propustnosti hranic ve vnímání a tím i v interpretaci kresby. Kromě teoretické části VÝZKUMU Mapa české současné kresby, by se měla na tomto úkolu podílet i INTERAKTIVNÍ HRA Kresba jako HUB. Oba způsoby vzdělávání jsou určeny k rozšiřování individuálních zkušeností, jako základu našeho smyslového vnímání. Tyto programy jsou pro usnadnění orientace v prostředí české kresby doprovázeny ZÁKLADNÍ DATABÁZÍ českých současných umělců, teoretiků, sbírek galerií a muzeí i vzdělávacích organizací Česká kresba (jedním z pramenů, ze kterých byly čerpány informace pro tvorbu této databáze, byl ARTLIST, projekt Centra pro současné umění Praha, jehož tvůrcům tímto děkujeme).


Kresebný princip je přítomen v jakési základní lidské komunikační výbavě. Potenciál přirozeného kresebného vyjádření člověka prochází vývojem. Ve světě současného umění se kresebný projev objevuje napříč uměleckými formami, médii i žánry. Struktura platformy by měla postihnout tento dynamický jev. Vzdělávání jejím prostřednictvím probíhá na bázi ukazování a poznávání modelových situací současné kresby. Tímto způsobem může připravovat jedince k poznání kresby v tvůrčí praxi tak, aby mohl uvidět kresbu i tam, kde ji dosud neočekával – ať už se jeho zájem bude týkat současných uměleckých děl, prezentací umění či osobního vidění světa, coby východisek pro vlastní reflexe a exprese.
 

Projekt ČESKÁ KRESBA byl 2020 podpořen Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Městem Litoměřice.

kc řehlovice_Einladung Für einen Moment 2-132f0a40.jpg

G2 GOTICKÉ DVOJČE – DŮM UMĚNÍ
GALERIE / LITHO LITO / PARTER
GALERIJNÍ ČTVRŤ V CENTRU LITOMĚŘIC
Jezuitská 241/12a
gotickedvojce.cz


PROGRAM


1. 12. 2022―25. 2. 2023
GALERIE GOTICKÉ DVOJČE
Výstava „Na okamžik” / Ausstellung „Für einen Moment“
Výstava fotografií umělců a umělkyň z České republiky, Německa a Rakouska.
Gaby Baltha (D), Dagmar Cettl (A), Petr Hermann (CZ), Miroslav Zimmer (CZ), Marcela Kubátová (CZ) a Olga Stráníková (CZ).

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 1. 12. 2022 v 17 hodin.
Pořádají Kulturní centrum Řehlovice.

Otevírací doba galerie:
ČT–PÁ 14–18.30, SO 10–14

23. 12., 15.00–20.00
LITHO LITO / PARTER
NeTradičník /6/
Vánoční tvůrčí dílna

České vánoční obyčeje trochu jinak
❤ Vánoční vyrábění / svařák / mošt / cukroví / muzika / stromeček / světýlka ❤
Tvořivé předvánoční odpoledne pro celou rodinu, s citem a vkusem, na vlně DIT (do it together = udělejme společně). Vrábíme v krytém, temperovaném prostoru před litografickou dílnou LITHO LITO.
Ve sváteční atmosféře staročeského Gotického dvojčete, v prostoru parteru G2, pro Vás nachystáme vánoční strom, hudbu, občerstvení a prskavky.
Akci pořádá spolek Institut kresby a grafiky v rámci G2 Gotického dvojče - Domu umění.
Institut kresby a grafiky je v roce 2022 podpořen dotací Města Litoměřice.

Letošní sezónní festival je již za námi. Na záznamy z jednotlivých akcí se můžete podívat na FB G2. Program G2 se však k zimnímu spánku neukládá. Budeme se potkávat na nadcházejících událostech.
Děkujeme Vám za přízeň a budeme se těšit na příší Léto ve městě, léto ve Dvojčeti!

 

  • Facebook
280275737_5192646324150565_4317423629076552604_n.jpg
Léto ve městě / Léto ve Dvojčeti
Příměstský tábor umění
bottom of page