Aktuální události
Current Events

Institut kresby a grafiky slavnostně spustil online platformu ČESKÁ KRESBA.

ceskakresba.cz

 

The CZECH DRAWING online platform is running!

 

Projektem je cíleno k větší propustnosti hranic ve vnímání a tím i v interpretaci kresby. Kromě teoretické části VÝZKUMU Mapa české současné kresby, by se měla na tomto úkolu podílet i INTERAKTIVNÍ HRA Kresba jako HUB. Oba způsoby vzdělávání jsou určeny k rozšiřování individuálních zkušeností, jako základu našeho smyslového vnímání. Tyto programy jsou pro usnadnění orientace v prostředí české kresby doprovázeny ZÁKLADNÍ DATABÁZÍ českých současných umělců, teoretiků, sbírek galerií a muzeí i vzdělávacích organizací Česká kresba (jedním z pramenů, ze kterých byly čerpány informace pro tvorbu této databáze, byl ARTLIST, projekt Centra pro současné umění Praha, jehož tvůrcům tímto děkujeme).


Kresebný princip je přítomen v jakési základní lidské komunikační výbavě. Potenciál přirozeného kresebného vyjádření člověka prochází vývojem. Ve světě současného umění se kresebný projev objevuje napříč uměleckými formami, médii i žánry. Struktura platformy by měla postihnout tento dynamický jev. Vzdělávání jejím prostřednictvím probíhá na bázi ukazování a poznávání modelových situací současné kresby. Tímto způsobem může připravovat jedince k poznání kresby v tvůrčí praxi tak, aby mohl uvidět kresbu i tam, kde ji dosud neočekával – ať už se jeho zájem bude týkat současných uměleckých děl, prezentací umění či osobního vidění světa, coby východisek pro vlastní reflexe a exprese.
 

Projekt ČESKÁ KRESBA byl 2020 podpořen Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Městem Litoměřice.

tdkt22_motiv_2000px.2000x0.webp
  • Facebook

G2 GOTICKÉ DVOJČE – DŮM UMĚNÍ
GALERIE / LITHO LITO / PARTER
GALERIJNÍ ČTVRŤ V CENTRU LITOMĚŘIC
Jezuitská 241/12a
gotickedvojce.cz


PROGRAM


7. 10.26. 11.
GALERIE GOTICKÉ DVOJČE
Dny české a německé kultury (DČNK) / Die Tschechisch-Deutschen Kulturtage (TDKT)
Pozdravy z minulosti / Grüße aus der Vergangenheit

Tato expozice o historii města Litoměřice vzniklana základě soukromé sbírky dobových pohlednic Luďka Veselého. Tvoří tak spojnici mezi minulostí a současností. Na pohlednicích jsou zachyceny části tehdejšího panoramatu města, které můžete díky samotné lokalitě porovnat s jeho dnešní podobou. Pojďte s námi hledat stopy!

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 7. 10. 2022 v 17 hodin.
Pořádají Kulturní centrum Řehlovice, Euroregion Elbe/Labe a Collegium Bohemicum.

 

Otevírací doba galerie:
ŘÍJEN: ČT–PÁ 14–18.30, SO 10–14

LISTOPAD: ČT–PÁ 14–17, SO 10–12
 


28. 10., 18.00–20.30
LITHO LITO / PARKÁNY

Svátek mrtvých /6/
Dušičková tvůrčí dílna

Dušičková rodinná tvůrčí dílna DIT (do it together).
Oslavme krásy života barvami, světly a hudbou!
Přicházejte v průběhu večera, společně rozsviťme strom, vyrobte si masky a ozdoby.
Majestátný strom 
symbol života, ve venkovním prostoru parkánů José Rizala, ozdobíme lucernami a květinami. Květiny, svíčky a materiál na ozdoby budeme mít nachystané v dílně LITHO LITO. Pokud chcete, přineste si s sebou obrázky Vašich milých lidí a zvířat, kteří už nejsou mezi Vámi. Také můžete přijít dušičkově maskování a nalíčení.
Událost se koná za každého počasí.
Akci pořádá spolek Institut kresby a grafiky v rámci G2 Gotického dvojče - Domu umění.
Institut kresby a grafiky je v roce 2022 podpořen dotací Města Litoměřice.

 

23. 12., 15.00–20.00
LITHO LITO / PARTER
NeTradičník /6/
Vánoční tvůrčí dílna

České vánoční obyčeje trochu jinak
❤ Vánoční vyrábění / svařák / mošt / cukroví / muzika / stromeček / světýlka ❤
Tvořivé předvánoční odpoledne pro celou rodinu, s citem a vkusem, na vlně DIT (do it together = udělejme společně). Vrábíme v krytém, temperovaném prostoru před litografickou dílnou LITHO LITO.
Ve sváteční atmosféře staročeského Gotického dvojčete, v prostoru parteru G2, pro Vás nachystáme vánoční strom, hudbu, občerstvení a prskavky.
Akci pořádá spolek Institut kresby a grafiky v rámci G2 Gotického dvojče - Domu umění.
Institut kresby a grafiky je v roce 2022 podpořen dotací Města Litoměřice.

Letošní sezónní festival je již za námi. Na záznamy z jednotlivých akcí se můžete podívat na FB G2. Program G2 se však k zimnímu spánku neukládá. Budeme se potkávat na nadcházejících událostech.
Děkujeme Vám za přízeň a budeme se těšit na příší Léto ve městě, léto ve Dvojčeti!

280275737_5192646324150565_4317423629076552604_n.jpg