Aktuální události
Current Events

Institut kresby a grafiky slavnostně spustil online platformu ČESKÁ KRESBA.

ceskakresba.cz

 

The CZECH DRAWING online platform is running!

 

Projektem je cíleno k větší propustnosti hranic ve vnímání a tím i v interpretaci kresby. Kromě teoretické části VÝZKUMU Mapa české současné kresby, by se měla na tomto úkolu podílet i INTERAKTIVNÍ HRA Kresba jako HUB. Oba způsoby vzdělávání jsou určeny k rozšiřování individuálních zkušeností, jako základu našeho smyslového vnímání. Tyto programy jsou pro usnadnění orientace v prostředí české kresby doprovázeny ZÁKLADNÍ DATABÁZÍ českých současných umělců, teoretiků, sbírek galerií a muzeí i vzdělávacích organizací Česká kresba (jedním z pramenů, ze kterých byly čerpány informace pro tvorbu této databáze, byl ARTLIST, projekt Centra pro současné umění Praha, jehož tvůrcům tímto děkujeme).


Kresebný princip je přítomen v jakési základní lidské komunikační výbavě. Potenciál přirozeného kresebného vyjádření člověka prochází vývojem. Ve světě současného umění se kresebný projev objevuje napříč uměleckými formami, médii i žánry. Struktura platformy by měla postihnout tento dynamický jev. Vzdělávání jejím prostřednictvím probíhá na bázi ukazování a poznávání modelových situací současné kresby. Tímto způsobem může připravovat jedince k poznání kresby v tvůrčí praxi tak, aby mohl uvidět kresbu i tam, kde ji dosud neočekával – ať už se jeho zájem bude týkat současných uměleckých děl, prezentací umění či osobního vidění světa, coby východisek pro vlastní reflexe a exprese.
 

Projekt ČESKÁ KRESBA byl 2020 podpořen Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Městem Litoměřice.

280275737_5192646324150565_4317423629076552604_n.jpg

LÉTO VE MĚSTĚ
LÉTO VE DVOJČETI
červen―září 2022

G2 GOTICKÉ DVOJČE – DŮM UMĚNÍ
GALERIE / LITHO LITO / PARTER
GALERIJNÍ ČTVRŤ V CENTRU LITOMĚŘIC
Jezuitská 241/12a
gotickedvojce.cz


Program letošního ročníku sezónního festivalu Institutu kresby a grafiky vznikl ve spolupráci s FUD UJEP, SČUG Hollar, SGVU a KC Řehlovice, za laskavé podpory Ústeckého kraje, Města Litoměřice a Zdravého města Litoměřice.

PROGRAM


10. 6.–8. 7., SO–NE 10.00–17.00
GALERIE GOTICKÉ DVOJČE
Někdy prší občas ne
Výstava ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Kurátorka výstavy: Silvie Milková.
Díla začínajících autorů tvoří svébytný časoprostor, který umožní publiku poznat důvěrně známé prostředí města Litoměřic z nové perspektivy. Expozice má více rovin, prezentuje různorodé spektrum autorských přístupů, mísí konkrétní pohledy na prostředí či situace se subjektivními pocity a představami.
10. 6., 18.00–22.00 Vernisáž v rámci Noci kostelů 2022.
Slavnostní zahájení festivalu LÉTO VE MĚSTĚ, LÉTO VE DVOJČETI 2022.
DOPROVODNÉ PROGRAMY:
26. 6., 17.00–19.00
LITERÁRNÍ VEČER S JVK čtení a diskuze
3. 7., 17.00–20.00
KOUZLO FOTOGRAMU workshop

10. 6.–30. 9.
PARTER
Osvícení
Sezónní světelný výstavní projekt ve veřejném prostoru – parteru G2.

 

16. 6., 18.00–20.00
PARTER
Byl tažný rok
Autorské čtení z právě vydané stejnojmenné knihy Kateřiny Minkové. Podvečerem zazní recitace poezie Lenky Thimové a hudba písničkářky Moniky Sonk.

 

26. 6., 17.00–19.00
GALERIE GOTICKÉ DVOJČE
Někdy prší občas ne, doprovodný program:
LITERÁRNÍ VEČER S JVK

Čtení a diskuze
absurdita – bouřliváctví – sofistika
Jak souvisí mainstreamový článek s odbornou literaturou a poezií?
Komponovaný večer četby vybraných textů pod taktovkou JVK.
Věk: 15+, účinkující: JVK
Součásti programu je komentovaná prohlídka výstavy.

3. 7., 17.00–20.00

GALERIE GOTICKÉ DVOJČE
Někdy prší občas ne, doprovodný program:
KOUZLO FOTOGRAMU

Workshop
Pro všechny zájemce o tradiční fotografické techniky nabízíme workshop fotogramu. Dozvíte se triky, jak si udělat fotogram v domácích podmínkách a co má společného fotografie se spiritismem.
Věk: 12+, počet účastníků: 10
Lektorka: MgA. Silvie Milková, PhD. a studenti ateliéru Fotografie FUD UJEP
Součásti programu je komentovaná prohlídka výstavy.

25.–29. 7.

GALERIE GOTICKÉ DVOJČE / LITHO LITO / PARTER
Příměstský tábor umění©

29. 7.
16.00
Veřejná vernisáž jednodenní společné výstavy výstupů tábora umění.


9. 9., 19.30
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE SGVU
Site-specific koncert zahraničních hudebníků v kostele Zvěstování Panny Marie, ve výstavě SGVU Magické aktuality / Vzpoura lenochodů. Michaela a Jiří Černičtí. V rámci Dnů evropského dědictví (EHD)


10. 9., 13.00–16.00
LITHO LITO
LITHO LITO Open Studio EHD, veřejný tisk grafického listu.


10. 9.
G2 (místo a čas budou upřesněny)
Novocirkusové představení Feel the Universe Circus Company (Praha) v rámci Dnů evropského dědictví (EHD) a Open Studia.

  • Facebook
  • Facebook

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR UMĚNÍ© 2022
25.—29. 7. 2022
PO—PÁ 9.00—16.00
DIVADLO / KRESBA / GRAFIKA
G2 GOTICKÉ DVOJČE – DŮM UMĚNÍ
GALERIE / LITHO LITO / PARTER
GALERIJNÍ ČTVRŤ V CENTRU LITOMĚŘIC
Jezuitská 241/12a

gotickedvojce.cz


LETOŠNÍ TÁBOR JE PLNĚ OBSAZEN, NEPŘIJÍMÁME DALŠÍ PŘIHLÁŠKY.
BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT PŘÍŠTÍ ROK :-)

 

Vaše děti budou vzdělávat profesionální umělci, kteří jsou současně zkušenými pedagogy:
DIVADLO: MgA. Dora Bouzková, Ph.D.
ILUSTRACE A GRAFIKA: Mgr. Milan Starý

KRESBA, OBJEKT, GRAFIKA: MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D.
(medailony lektorů vizte pod každou uměleckou disciplínou)

Tábor je připravován pro děti 5–18 let. Děti budou rozděleny do dvou skupin mladší / starší.
Všichni táborníci si během týdne vyzkouší všechny 3 nabízené disciplíny všech lektorů.
V plánu je práce s dětmi venku, v grafické dílně i ve výstavách Severočeské galerie výtvarného umění. Tábor vyvrcholí vernisáží společné jednodenní výstavy.
(prohlédněte si záznamy z tábora 2021)


DIVADLO
LEKTORKA MgA. Dora Bouzková, Ph.D.
D1) Divadelní studio pro děti 6–14 let – lekce tvořivé dramatiky. Základem je kreativní práce s tělem, hlasem, objekty a loutkami a především radost ze společné tvorby.

D2) Divadelní studio pro mladé performery – začátečníky i pokročilé 13–18 let (s mírnou věkovou tolerancí oběma směry). Budeme společně otevírat obzory vnímání sebe i okolního světa. Hlavním záměrem je poznávat a vnímat své tělo i ducha a jejich komunikační možnosti ve spojení s prostorem, rekvizitou, loutkou, hereckým partnerem a divákem. Budeme zkoumat různé performační disciplíny: práce s hlasem a tělem, animace objektů, improvizace, interpretace textu, performační výtvarná tvorba, skupinová scénická tvorba, performance ve veřejném prostoru.

MgA. Dora Bouzková, Ph.D.
(DAMU, SKUTR, Loutky bez hranic, Divadelní garáž)
https://www.narodni-divadlo.cz/.../dora-bouzkova-1606234
https://www.facebook.com/DivadelniGaraz
(ukázky autorských děl v diskusi FB události)
Dorka je loutkářka, herečka, performerka, lektorka tvořivé dramatiky, mexická domorodka. Své herecké zkušenosti uplatnila v nejrůznějších divadelních prostorech, např. v divadle Archa, Alfred ve dvoře, MeetFactory, Roxy-NoD, Minor ad.; hrála v inscenacích režijního dua Skutr, v projektech divadla HOME. Věnuje se pouličnímu divadlu i stand-up komedii. Založila občanské sdružení Loutky bez hranic, organizuje výtvarně-divadelní dílny v Česku i zahraničí. Věnuje se též pedagogické práci a sociálně divadelním aktivitám (azylová zařízení Stráž pod Ralskem, Bělá pod Bezdězem, Červený Újezd, Ústav pro mentálně postižené Veliki Popovac v Srbsku, nyní vede projekt pro seniory Loutková reminiscence ve spolupráci s pražským Gerontocentrem).


ILUSTRACE A GRAFIKA
LEKTOR Mgr. Milan Starý
Jak vyjádřit viděné i neviděné, bytosti, místa a příběhy v ilustraci a grafice?

Mgr. Milan Starý
(PedF UK, Albatros, Sluníčko, Mladá fronta, Klub ilustrátorů atd.)
https://klubilustratoru.cz/cs/ilustratori/stary-milan
(ukázky autorských děl v diskusi FB události)
Milan se zabývá ilustrováním knih a časopisů, ilustrační prací pro reklamní agentury, vedením letních výtvarných dílen, malbou a grafikou. Spolupracuje s nakladatelstvím Albatros, Euromedia, Mladá fronta, Paseka, 65. pole, časopisy Sluníčko, Revolver Revue ad., s centrem dětské ilustrace Sladovna Písek, s českými školami v zahraničí, s reklamními agenturami jako např. Young&Rubicam.


KRESBA, OBJEKT, GRAFIKA
LEKTORKA MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D.
Budeme se zabývat naší lidskou figurou, její modelací, působením v prostoru a komunikací. Postupně si vyzkoušíme výtvarné vyjádření kresbou, v materiálu i v otisku.

MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D.
(AVU, KASK, FUD UJEP, Institut kresby a grafiky, z. s. – LITHO LITO & G2)
http://ceskakresba.cz/umelci/lenka-kahuda-klokockova
https://www.instagram.com/kahudaklokockova
(ukázky autorských děl v diskusi FB události)
Lenka tiskne a učí litografii, kreslí, maluje, fotí, podílí se na projektech např. Grapheion Nadace Hollar, Česká kresba, organizuje a realizuje kulturně-vzdělávací události v Litoměřicích.

..............................
Informace budeme postupně doplňovat.

Kromě příspěvku na výuku Vašich dětí z dotace Města Litoměřice a dotace Ústeckého kraje, o které je aktuálně zažádáno, bychom si z těchto dotací přáli uvolnit prostředky na 2 místa pro ukrajinské děti.

CENA 2 250,- (vč. obědů)

Letošní tábor je plně obsazen, nepřijímáme další přihlášky.
Budeme se na vás těšit příští rok.


Institut kresby a grafiky
G2 GOTICKÉ DVOJČE – DŮM UMĚNÍ
Jezuitská 241/12a, 412 01 Litoměřice
gotickedvojce.cz
fb G2

Příměstský tábor umění© se koná v rámci projektu IKG
LÉTO VE MĚSTĚ, LÉTO VE DVOJČETI 2022

  • Facebook
FB_BANNER_2_2021_SENEFELDER_250.jpg

6. listopadu 2021 oslavíme 250. výročí narození vynálezce litografie Aloise Senefeldera (1771–1834).
(PROGRAM UDÁLOSTÍ SENEFELDER *250 VIZTE NÍŽE)

 

Německý vynálezce tisku z kamene neboli litografie A. Senefelder se roku 1771 narodil v domě v Rytířské ulici, který stál v místě dnešní Staroměstské tržnice v Praze. Ve svých 25 letech (1796) objevil princip litografie, když si ve spěchu napsal poznámky mastnou křídou na desku solnhofenského vápence. Senefelder se usadil v Mnichově v Bavorsku, kde se technice tisku z kamene soustavně věnoval. Tiskl v prvních litografických lisech, které sám navrhl a sestavil.

Zpočátku byla litografie převážně reprodukční technikou tisku např. map a ilustrací v knihách. Jako samostatný obor volné grafické tvorby se prosadila po roce 1815 ve Francii.

Současný tisk z kamene se, stejně jako tisk z dalších materiálů majících obdobné vlastnosti, ať už to jsou např. polyesterové či hliníková fólie, používá převážně pro uměleckou grafiku. Přesto je princip litografie v průmyslovém tisku – ofset i v době digitálního tisku stále jednou z nejpoužívanějších tiskových technik. A za to můžeme poděkovat A. Senefelderovi.

Program SENEFELDER *250 vznikl ve spolupráci SČUG Hollar a Institutu kresby a grafiky, 2021. www.hollar.cz a www.ikgidp.com

 

PROGRAM
pdf SENEFELDER *250 programu ke stažení a tisku >

Kam se v těchto dnech vydat za litografií a Senefelderem:


8. 9.—6. 11.
Co jsem dělal posledních devadesát let
Retrospektivní výstava Jiřího Suchého konající se u příležitosti jeho devadesátin.
Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, Praha 1
Otevřeno ÚT—SO 11.00—18.00
www.galeriesmecky.cz


21. 10.—14. 11.
KÁMEN ~ VODA ~ DECH

Výstava litografií a kreseb Jany Hubatkové, vedoucí
litografické dílny Vysoké školy uměleckoprůmyslové
v Praze (UMPRUM). Kurátorka Alena Laufrová.
STŘEDA 27. 10. v 17.00 Komentovaná prohlídka
výstavy s A. Laufrovou a J. Hubatkovou.
Galerie Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Otevřeno ÚT—NE 10.00—12.00, 13.00—18.00,
ve státní svátky zavřeno.
www.hollar.cz


SOBOTA 6. 11. v 11.00
Setkání u Senefelderovy pamětní desky v Rytířské ulici

Rytířská 10, Praha 1
Pořádá Litografická dílna v Říční, Martin a Matěj Boudovi
www.litoricni.cz


ČTVRTEK 25. 11., 10.00—18.00
Program v oddělení Tiskařství NTM věnovaný litografii

Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7
Kurátor Pavel Pohlreich
www.ntm.cz


SOBOTA 27. 11. v 18.00
Návštěva litografické dílny v Žitné

Výstava z tisků, které vznikly během tří let fungování dílny. Občerstvení, hudba a kameny zaručeny.
Litografická dílna v Žitné, Žitná 16, Praha 2
Pořádá Filip Trnka
www.facebook.com/LitoZitna

  • Facebook
  • Instagram