top of page

Aktuální události
Current Events

G2 Gotické dvojče – Dům umění
Litoměřice_G2_Gotické_dvojče_dům_edited.jpg
Léto ve městě, léto ve Dvojčeti
Příměstský tábor umění

G2 GOTICKÉ DVOJČE – DŮM UMĚNÍ
GALERIE / LITHO LITO / PARTER
ART DISTRICT LITOMĚŘICE
Jezuitská 241/12a
gotickedvojce.cz


PROGRAM 2024

17. 5. Litoměřická muzejní noc 2024
KOMPLETNÍ PROGRAM KE STAŽENÍ >
Online Rozcestník Litoměřické muzejní noci 2024 >


1. 6. – 30. 9. Léto ve městě, léto ve Dvojčeti cyklus výstav ve veřejném prostoru Osvícení / Příměstský tábor umění / výstava AAF FUD UJEP / Dny evropského dědictví, EHD 2024
KOMPLETNÍ PROGRAM KE STAŽENÍ >

7. 9. Den otevřených ateliérů

 

  • Facebook
Leto_v_G2_2024_program_cerven_zari_web.jpg
Art District Litoměřice
4_IKG_LÉTO_VE_MĚSTĚ_2023_banner_obrazovka4.jpg

Institut kresby a grafiky komunikuje
litoměřickou galerijní a muzejní čtvrť

ART DISTRICT LITOMĚŘICE


V centru Litoměřic existuje kompaktní galerijní a muzejní čtvrť. Chceme s touto skutečností pracovat a atraktivně ji představit veřejnosti – potenciálním návštěvníkům města, kteří rádi cestují za uměním i historií.

Máme ambice zvát do Litoměřic (Ústeckého kraje) příznivce našeho národního kulturního dědictví, laickou i odbornou veřejnost se zájmem o expozice, o archivy, o architekturu i o uměleckořemeslné vzdělávání.

 

ART DISTRICT by měl sloužit k funkční komunikaci kulturněhistorické identity města. Projekt má za úkol poskytovat veřejnosti informace o kulturně vzdělávacích institucích s působností v Litoměřicích a doprovázet je přehledem společných událostí.
Způsob komunikace by měl splňovat mezinárodní jazykové a vizuální standardy.

  • Instagram
  • Facebook
Den otevřených ateliérů
DOA_Facebook-cover-udalost.png

DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
7/9/2024

ART DISTRICT LITOMĚŘICE


V jeden den navštivte litoměřické ateliéry, dílny a galerie. Svou tvorbu vám představí místní malíři, sochaři, grafici, komiksoví tvůrci, fotografové, designéři, architekti, spisovatelé i učitelé. Čekají vás bezplatné workshopy keramiky, litografie, výroby ručního papíru, práce se dřevem a s dalšími přírodními materiály, dílna tvůrčího psaní a autorská čtení.

V budoucích ročnících bychom si přáli rozšířit akční rádius této události na region Litoměřicka a postupně zapojovat další aktéry Úst
eckého kraje.

Vstup je zdarma

  • Instagram
  • Facebook
Česká kresba / Czech Drawing

Institut kresby a grafiky slavnostně spustil online platformu ČESKÁ KRESBA.

ceskakresba.cz

 

The CZECH DRAWING online platform is running!

 

Projektem je cíleno k větší propustnosti hranic ve vnímání a tím i v interpretaci kresby. Kromě teoretické části VÝZKUMU Mapa české současné kresby, by se měla na tomto úkolu podílet i INTERAKTIVNÍ HRA Kresba jako HUB. Oba způsoby vzdělávání jsou určeny k rozšiřování individuálních zkušeností, jako základu našeho smyslového vnímání. Tyto programy jsou pro usnadnění orientace v prostředí české kresby doprovázeny ZÁKLADNÍ DATABÁZÍ českých současných umělců, teoretiků, sbírek galerií a muzeí i vzdělávacích organizací Česká kresba (jedním z pramenů, ze kterých byly čerpány informace pro tvorbu této databáze, byl ARTLIST, projekt Centra pro současné umění Praha, jehož tvůrcům tímto děkujeme).


Kresebný princip je přítomen v jakési základní lidské komunikační výbavě. Potenciál přirozeného kresebného vyjádření člověka prochází vývojem. Ve světě současného umění se kresebný projev objevuje napříč uměleckými formami, médii i žánry. Struktura platformy by měla postihnout tento dynamický jev. Vzdělávání jejím prostřednictvím probíhá na bázi ukazování a poznávání modelových situací současné kresby. Tímto způsobem může připravovat jedince k poznání kresby v tvůrčí praxi tak, aby mohl uvidět kresbu i tam, kde ji dosud neočekával – ať už se jeho zájem bude týkat současných uměleckých děl, prezentací umění či osobního vidění světa, coby východisek pro vlastní reflexe a exprese.

bottom of page