Aktuální události
Current Events

Institut kresby a grafiky slavnostně spustil online platformu ČESKÁ KRESBA.

ceskakresba.cz

 

The CZECH DRAWING online platform is running!

 

Projektem je cíleno k větší propustnosti hranic ve vnímání a tím i v interpretaci kresby. Kromě teoretické části VÝZKUMU Mapa české současné kresby, by se měla na tomto úkolu podílet i INTERAKTIVNÍ HRA Kresba jako HUB. Oba způsoby vzdělávání jsou určeny k rozšiřování individuálních zkušeností, jako základu našeho smyslového vnímání. Tyto programy jsou pro usnadnění orientace v prostředí české kresby doprovázeny ZÁKLADNÍ DATABÁZÍ českých současných umělců, teoretiků, sbírek galerií a muzeí i vzdělávacích organizací Česká kresba (jedním z pramenů, ze kterých byly čerpány informace pro tvorbu této databáze, byl ARTLIST, projekt Centra pro současné umění Praha, jehož tvůrcům tímto děkujeme).


Kresebný princip je přítomen v jakési základní lidské komunikační výbavě. Potenciál přirozeného kresebného vyjádření člověka prochází vývojem.

Ve světě současného umění se kresebný projev objevuje napříč uměleckými formami, médii i žánry. Struktura platformy by měla postihnout tento dynamický jev. Vzdělávání jejím prostřednictvím probíhá na bázi ukazování a poznávání modelových situací současné kresby. Tímto způsobem může připravovat jedince k poznání kresby v tvůrčí praxi tak, aby mohl uvidět kresbu i tam, kde ji dosud neočekával – ať už se jeho zájem bude týkat současných uměleckých děl, prezentací umění či osobního vidění světa, coby východisek pro vlastní reflexe a exprese.

Projekt ČESKÁ KRESBA byl podpořen Fakultou umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Městem Litoměřice.

Institut kresby a grafiky připravuje

LÉTO VE MĚSTĚ
LÉTO VE DVOJČETI

červen―září 2021
Litoměřice

LÉTO_VE_MĚSTĚ_LÉTO_VE_DVOJČETI_2021_letá
Muzejni_noc_2021_plakatA3.jpg
pozvanka-web.jpg
LÉTO VE MĚSTĚ / LÉTO VE DVOJČETI
  • Facebook - Black Circle

červen–září 2021


G2
LITHO LITO
litografická dílna Institutu kresby a grafiky
a
GALERIE GOTICKÉ DVOJČE
galerie Kulturního centra Řehlovice

v rámci produkce Institutu kresby a grafiky

 


18. 6. Litoměřická muzejní noc
v Gotickém dvojčeti se bude odehrávat program:

FB událost >
 

17.00 vernisáž
Na hranici světla, Interaktivní média Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Vystavující: Pavel Kopřiva, Jan Prošek a studenti ateliéru.
Kurátoři výstavy: Adéla Machová & Jan Prošek.
V rámci vernisáže se můžete těšit na krátké komentované prohlídky výstavy s kurátory a vystavujícími umělci.

18.00 divadlo
Otěstánek, Studio Damúza (Praha)
Pohádka o těstu, chlebu, zadělávání, pečení a žraní inspirovaná K. J. Erbenem.
Pro děti od 4 let a jejich rodiče.


19.30 koncert
L´Arrache-Coeur, world jazz trio (Praha)

20.30 koncert
Tygroo, taneční hudba hraná na dechové nástroje a perkuse (Praha)

občerstvení
Café Páv a Zoban

Událost se koná ve spolupráci hl. organizátora Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

 

18. 6.–23. 7. Na hranici světla

Vernisáž výstavy:
18. 6. v 17.00


Otevírací doba výstavy:
19. 6.–9. 7.
so 10.00–18.00
st–pá 12.00–18.00

19. 7.–23. 7.
po–pá 10.00–18.00

 

FB událost >
Výstavní projekt studentů ateliéru Interaktivních médií Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
(vizte výše)

26.–30. 7. Výtvarný příměšťák
9.00—14.00

FB událost >
Výtvarný kurz pro děti 5–18 let.
Vedený MgA. Lenkou Kahudou Klokočkovou.
Kombinace výuky dějin umění a individuálního zpracování díla.
CENA 1 500,-
REGISTRACE DO 31. 5. 2021

kahuda.klokockova(a)gmail.com
KAPACITA OMEZENA!

1. 7.–31. 8. Bambusový háj
FB událost >
Relaxační zóna ve veřejném prostoru

10. 8.—18. 9. Jindřich Štreit
Výstava fotografií předního českého fotografa
pořádají KC Řehlovice a Hospic Sv. Štěpána

 


4. 9. Vlez v les
Nový cirkus, Feel The Universe Circus Company (Praha)
Letní kino, Střelecký ostrov
Ve spolupráci s Kinoklubem Ostrov

 


17.—19. 9. Dny evropského dědictví (EHD 2021):
17. 9. Loibner/Nourani
Site-specific koncert vídeňských multiinstrumentalistů, niněrového vurtuosa Matthiase Loibnera a flétnistky Tahereh Nourani.
Bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panny Marie, Jezuitská ul.
Ve spolupráci se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích

 


Dílna LITHO LITO (ve správě Institutu kresby a grafiky, z. s.) je v roce 2021 podpořena dotací Města Litoměřice. Tento projekt je realizován za finanční spoluúčasti Města Litoměřice, Zdravého města Litoměřice a MA21.